Wallex

Wallex is een juridische databank die toegang geeft tot de integrale teksten van de wetgeving, reglementering en rechtspraak met betrekking tot de bevoegdheidsdomeinen van het Waals Gewest. Die documenten zijn geordend, geconsolideerd in geval van wijziging en de beschrijvende kenmerken ervan zijn opgenomen in technische fiches.

  • Aard van de inhoud: Wetgeving en rechtspraak
  • Bestreken periode: Van 30 april 1836 (provinciewet) tot heden
  • Volledigheid: Volledig
  • Aard van de gegevens: Full-text
  • URL: http://wallex.wallonie.be