Vlaams Parlement - Wetgevingsbestand

Deze databank bevat de volledige tekst van alle parlementaire documenten, gegevens met betrekking tot het procedureverloop van de parlementaire initiatieven, gegevens over de Vlaamse volksvertegenwoordigers, en gegevens over de commissievergaderingen en de plenaire vergaderingen

  • Aard van de inhoud: Parlementaire voorbereiding
  • Bestreken periode: 1971-1972 tot heden.
  • Volledigheid:
    • 1971-1972 tot en met 1994-1995: alle parlementaire documenten, enkel full-text;
    • vanaf 13 juni 1995 (begin van de buitengewone zitting 1995): full-text en proceduregegevens van alle parlementaire documenten en initiatieven.
  • Aard van de gegevens: Full-text
  • URL: http://www.vlaamsparlement.be