Senaat - Wetgevingsbestand

Deze databank bevat de wetgevingsdossiers en volledige tekst van de officiŽle stukken en van de besprekingen in plenaire vergadering

  • Aard van de inhoud: Voorbereidende parlementaire werkzaamheden
  • Bestreken periode: 8/6/1995 (begin van de zittingsperiode) - heden.
  • Volledigheid: Zowel wat dossiers als officiŽle stukken betreft (zowel van Senaat als Kamer) wordt de volledigheid nagestreefd. Wat de historiek in de Kamer betreft, worden enkel de belangrijkste gebeurtenissen in plenaire ingevoerd. De teksten van de Kamerstukken worden niet ingevoerd. Wel wordt een link gelegd naar het officiŽle stuk op de website van de Kamer. Deze link wordt opgemaakt aan de hand van het gangbare formaat van de URL's van de Kamerstukken en de informatie in de stukkenlijst van het wetgevingsdossier.
  • Aard van de gegevens:
    • referentiedatabank
    • databank full-text
  • URL: http://www.senate.be
  • Het verleden Aan de databank wordt geleidelijk aan het verleden toegevoegd. De stukken zijn reeds beschikbaar voor de periode 1834-1995 (PDF's van gescande documenten). Ook zijn momenteel wetgevingsdossiers beschikbaar van de periode 1988-1995. Geleidelijk voegen onze diensten, legislatuur per legislatuur teruggegaand in de tijd, dossiers toe. Voorlopig zijn de beide verzamelingen (voor het verleden) gescheiden. We schatten dat over enkele maanden de stukkenlijsten in de dossiers rechtstreekse links zullen bevatten naar de stukken.