Reflex - Deel Vergaderingen

Beschrijvende gegevens met betrekking tot:

a) de parlementaire stukken betreffende de wetgevingshandelingen van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie;
b) de voorbereidende stukken betreffende de reglementen van de gemeenschapscommissies en de Brusselse agglomeratie.

  • Aard van de inhoud: Parlementaire stukken
  • Bijwerking van de databank: Van de Zitting 1993-1994 tot heden.
  • Volledigheid:
    • Volledig voor alle vergaderingen vanaf de zitting 1993-1994.
    • Afhankelijk van de vergadering voor de periode vr de zitting 1993-1994
  • Aard van de gegevens: Referentiedatabank
  • URL: http://www.raadvst-consetat.be/reflex/?page=parlement&lang=nl