Reflex - Deel Verdragen

Beschrijvende gegevens met betrekking tot de verdragen die in het nationale recht van toepassing zijn, met uitzondering van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en de Europese Unie en de Benelux-verdragen.