Reflex - Deel Europa

Beschrijvende gegevens met betrekking tot :

a) de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en de Europese Unie;
b) De handelingen van afgeleid recht welke voortvloeien uit die verdragen die in verband gebracht kunnen worden met rechtshandelingen in de databank "Chrono".

  • Aard van de inhoud: Wetgeving & Rechtspraak
  • Bijwerking van de databank: Van 25 maart 1957 tot heden.
  • Volledigheid: Volledig voor de teksten die vermeld worden in de aanhef of in het beschikkend gedeelte van de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde nationale rechtshandelingen vanaf 1975
  • Aard van de gegevens: Referentiedatabank
  • URL: http://www.raadvst-consetat.be/reflex/?page=euro&lang=nl