Reflex - Deel Chrono

Beschrijvende en analytische gegevens met betrekking tot de nationale rechtshandelingen die geselecteerd worden op basis van hun nut voor de uitoefening van de rechterlijke en adviserende taken van de Raad van State. Dat zijn in de eerste plaats:

a) de meeste in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde rechtshandelingen van algemene strekking;
b) de arresten tot schorsing of vernietiging van het Arbitragehof en de Raad van State met betrekking tot voormelde rechtshandelingen.

  • Aard van de inhoud: Wetgeving en Rechtspraak
  • Bijwerking van de databank: Van 5 april 1487 tot heden.
  • Volledigheid: Volledige beschrijvende gegevens voor de vigerende teksten, zij het met verschillende analyseniveaus
  • Aard van de gegevens: Referentiedatabank
  • URL: http://www.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono&lang=nl