Reflex - Deel Beroep Raad van State

Beschrijvende gegevens met betrekking tot :

a) de op grond van artikel 14 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 ingediende beroepen tot schorsing en vernietiging van de rechtshandelingen van algemene strekking in de databank "Chrono";
b) de arresten met betrekking tot voormelde beroepen.