Reflex - Deel Benelux

Beschrijvende gegevens, hoofdzakelijk met betrekking tot :

a) het verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;
b) de in het kader van de Benelux gesloten verdragen;
c) de handelingen van afgeleid recht welke voortvloeien uit voornoemde verdragen die in verband gebracht kunnen worden met rechtshandelingen in de databank "Chrono".

  • Aard van de inhoud: Wetgeving
  • Bijwerking van de databank: Van 17 april 1948 tot heden.
  • Volledigheid: Volledig voor de vigerende teksten en bijgewerkt op basis van het Publicatieblad van de Benelux. Niet meer geldende teksten zijn niet opgenomen.
  • Aard van de gegevens: Referentiedatabank
  • URL: http://www.raadvst-consetat.be/reflex/?page=benelux&lang=nl