Parlement Franse gemeenschap - Wetgevingsbestand

Alle parlementaire documenten : ontwerpen en voorstellen van decreet, normatieve decreten, ontwerpen van begrotingsdecreet, commissieverslagen, amendementen in commissie en plenaire vergadering, regeringsverklaringen, voorstellen van resolutie en tot wijziging van het Reglement, integrale verslagen en aldus actualiteitsvragen, mondelinge vragen en interpellaties, bulletin van vragen en antwoorden, lijsten van de parlementsleden, samenstelling van het Bureau

Parlementaire dossiers: gedetailleerde beschrijving van de evolutie van de bij het Parlement ingediende teksten - bespreking in commissie en plenum tot en met de referenties inzake de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de decreten en hun uitvoeringsbesluiten, evenals de referenties betreffende eventuele arresten van het Arbitragehof

Gegevens met betrekking tot de parlementsleden: bevat het cv van de parlementsleden, hun opeenvolgende mandaten in de verschillende commissies en het van hun werkzaamheden.

 • Aard van de inhoud: Parlementaire voorbereiding
 • Bestreken periode:
  • Decreten zijn opgenomen sedert 19 juni 1973
  • Parlementaire documenten zijn opgenomen sedert de zitting 1971-1972
 • Volledigheid:
  • Volledig: decreten, parlementaire documenten
  • Parlementaire dossiers: volledig sedert de buitengewone zitting 1995
 • Aard van de gegevens:
  • Referentiedatabank
  • Databank full-text
 • URL: http://www.pcf.be