Belgisch Staatsblad

Deze gegevensbank geeft toegang tot de integrale tekst van alle wetgevende normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sedert 01/06/1997

  • Aard van de inhoud: Wetgeving '+ diverse wettelijke bekendmakingen'
  • Bestreken periode: 1 juni 1997 tot heden
  • Volledigheid: Volledig
  • Aard van de gegevens: Volledige PDF bestanden + fulltext databank
  • URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl