BELGISCHE WETGEVING

De Belgische wetgeving is een interface van onderzoek die operationeel is in twee databases : de Wetgevingsindex en de Geconsolideerde Wetgeving, waarvan de inhoud wordt beheerd door de dienst Justel van het Belgisch Staatsblad. De informatie van elkeen zijn op ge´ntegreerde wijze gepresenteerd.

De verkregen documenten zijn deze uit de Geconsolideerde Wetgeving, als de geconsolideerde versie bestaat (▒ 60.000 begin 2008) en zijn, dankzij de toepassing, verrijkt met al de gegevens uit de Wetgevingsindex, en vooral met de wijzigingstabel, die nu up to date op D+1 is. Bij gebrek, zijn het deze van de Wetgevingsindex (▒ 160.000 begin 2008).

De wijziging van een tekst de dag vˇˇr de raadpleging is dus tenminste zichtbaar in de vorm van een wijzigingsreferentie met hyperlink naar de officiŰle versie (PDF - vanaf juni 1997) van de wijzigingstekst, gepubliceerd op de vorige dag in het Belgisch Staatsblad.


Wetgevingsindex

Opschrift van alle wetgevende normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sedert 1830 en die in 1984 nog van kracht waren

+ vermelding van de datum en de pagina van publicatie
+ vermelding van het eventuele erratum
+ lijst van de referenties van de wijzigende teksten (termijn : D + 1)

  • Aard van de inhoud: Wetgeving
  • Verstreken periode: Zie hierboven
  • Volledigheid: Zie termijn en inhoud
  • Aard van de gegevens: Opschriften en referenties


Geconsolideerde wetgeving

Deze databank geeft toegang tot:

a) de volledige geconsolideerde tekst van de wetgevende normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sedert 1994
b) de wetgevende normen voorafgaand aan juni 1994 in alle domeinen, met uitzondering van het fiscaal en administratief recht, op voorwaarde dat ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden
c) tot de (in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde) vertaalde versies van de teksten van de Gemeenschappen en Gewesten.

Opmerkingen:

- het administratief recht voorafgaand aan 1994 wordt geleidelijk ingevoerd, in functie van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel
- de volledige tekst wordt geconsolideerd binnen een termijn van 2 tot 5 maanden, met voorrang voor de federale teksten.

  • Aard van de inhoud: Wetgeving
  • Verstreken periode: Zie hierboven
  • Volledigheid: Zie termijn en inhoud
  • Aard van de gegevens: Full-text

Onthaal : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
Termijn en inhoud : http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/inhoud.htm
Opzoekingsscherm : http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm