Kamer van volksvertegenwoordigers - Wetgevingsbestand

Deze databank geeft toegang tot de full-text van de Kamerdocumenten met betrekking tot:

In deze databank zijn eveneens de gegevens met betrekking tot het verloop van het wetgevend proces opgenomen : data van bespreking in Kamercommissie(s), benaming van de commissie(s) die de tekst heeft (hebben) behandeld, data van bespreking in plenum van Kamer en/of Senaat , datum van aanneming in Kamer en/of Senaat, datum van de wet en publicatie in het BS. naam van de auteurs, trefwoorden, procedurele aspecten.

 • Aard van de inhoud: Parlementaire voorbereiding
 • Bestreken periode:
  • 1988 tot heden : dossier (fiche) en full text.
  • 1832 - 1988 : enkel full text, nog geen dossiergegevens beschikbaar.
  • Via de links "Beknopt verslag" en "Integraal verslag" (in het linkernavigatieframe - rubriek "plenum") zijn ook de verslagen van de besprekingen in plenaire vergadering beschikbaar. (vanaf 1844)
 • Volledigheid: Is vrijwel volledig. Een klein aantal documenten is tijdelijk nog niet beschikbaar.
 • Aard van de gegevens: Full-text
 • URL: http://www.dekamer.be