Juridat - Rechterlijke beslissingen

Portaalsite van de rechterlijke macht waarop een zoekmotor is terug te vinden voor de
1) gepubliceerde arresten van het Hof van Cassatie
2) arresten en beslissingen van andere hoven en rechtbanken
3) beslissingen van de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers
4) adviezen van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • Aard van de inhoud: Rechtspraak, adviezen en beslissingen
 • Bestreken periode: Vanaf 1958 tot heden
 • Volledigheid:
  • Voor het Hof van Cassatie : gepubliceerde arresten
  • Voor de andere databanken : selectie
 • Aard van de gegevens: De arresten en beslissingen bevatten:
  • een beknopt overzicht ( sleutelwoorden, samenvatting)
  • de integrale tekst of verkorte versie voor de oudere teksten
  • diverse gestructureerde gegevens ( wettelijke basis, publicatie)
 • URL: http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl