Hof van Cassatie - Arresten

 • Aard van de inhoud: Rechtspraak
 • Bestreken periode: Vanaf 1964 tot heden
 • Volledigheid: De gepubliceerde arresten van het Hof
 • Aard van de gegevens: De arresten bevatten:
  • een beknopt overzicht (kop met sleutelwoorden, samenvatting);
  • eventueel tekst van de conclusie van het openbaar ministerie of relevante verwijzingen;
  • integrale tekst behalve voor de oudste arresten;
  • diverse gestructureerde gegevens (publicatie, samenstelling zetel)
 • URL: http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl&jur=1